ADS


Breaking News

"Blood Hero" กาชาดไทยชวนทุกคนเป็นฮีโร่ได้ด้วยการบริจาคโลหิต พร้อมรับหน้ากากสุดเท่ห์

สภากาชาดไทย ชวนคนไทยเป็นฮีโร่ บริจาคโลหิต 
  ได้รับหน้ากาก Blood Hero จำกัดจำนวน 400,000 ชิ้นเท่านั้น
    สภากาชาดไทย รณรงค์คนไทยเป็นฮีโร่ ด้วยการบริจาคโลหิต จัดทำหน้ากาก “Blood Hero” จำกัดจำนวน 400,000 ชิ้น มอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศ สร้างคุณค่า ความภาคภูมิใจ และช่วยลดการขาดแคลนโลหิต ผู้บริจาคโลหิตที่มีสิทธิ์ได้รับหน้ากาก ต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code ณ จุดบริจาคโลหิต ได้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ 170 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าของจะหมด 
    รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สถานการณ์บริจาคโลหิตปัจจุบัน พบว่าการบริจาคโลหิตยังไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดการขาดแคลนโลหิตในบางช่วงเวลา และ มีปริมาณโลหิตสำรองคงคลังไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดโครงการ “Plus 1   เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เป็นโครงการหลักประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตเพิ่มจำนวนการบริจาค อีกคนละ 1 ครั้ง ต่อปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน เนื่องจากสถิติการบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในภาพรวมทั่วประเทศ ยังมีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง จำนวนมากถึง 1,055,230 คน หรือ ร้อยละ 67.6 ในขณะที่มีผู้บริจาคปีละ 4 ครั้ง  มีจำนวน 66,661 คน หรือ ร้อยละ 4 เท่านั้น
อีกทั้ง ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา เกิดภาวะวิกฤติโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบทำให้ผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตมีความวิตกกังวลในการเดินทางมาบริจาคโลหิต ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตในการผ่าตัด อุบัติเหตุ ที่มีการสูญเสียโลหิตอย่างเฉียบพลัน และผู้ป่วยโรคเลือด โลหิตจางธาลัสซีเมีย เกล็ดเลือดต่ำ ที่ต้องได้รับโลหิตในการรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการวิจัยถึงความต้องการของ กลุ่มผู้บริจาคโลหิต สรุปภาพรวมส่วนใหญ่ มีความต้องการที่จะได้รับหน้ากากผ้าเป็นที่ระลึก     
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดทำหน้ากาก Blood Hero จำนวน 400,000 ชิ้น เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิต โดยหน้ากากที่ผลิตขึ้นมีความพิเศษ และมีคุณค่า เป็น Limited Edition ไม่มีจำหน่ายทั่วไป เนื้อผ้าผลิตจากเส้นใย Nylon ขนาดเล็กระดับ Microfiber มีความละเอียดสูงทำให้ผ้ามีความอ่อนนุ่ม กระชับเข้ากับรูปหน้า มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกระจายของเชื้อโรค สามารถซักทำความสะอาด และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ผู้บริจาคโลหิตที่มีสิทธิ์ได้รับหน้ากาก Blood Hero จะต้องบริจาคโลหิต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2563 โดยลงทะเบียนในระบบผ่าน  QR Code ณ จุดบริจาคโลหิต โดยกรอกข้อมูลการบริจาคโลหิต และที่อยู่ในการจัดส่งหน้ากาก ในระบบลงทะเบียนหน้ากาก Blood Hero จำกัดจำนวน 400,000 ชิ้น 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น หรือจนกว่าของจะหมด หากครบตามจำนวนแล้ว ระบบลงทะเบียนจะทำการล็อคทันที
บริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ 170 แห่ง ตรวจสอบสถานที่รับบริจาคโลหิตในเครือข่าย https://bit.ly/3fF78fS