ADS


Breaking News

อาสายุวกาชาด พึ่งพาได้

     วันที่ 25-27 สิงหาคม 2563  ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอสวรรคโลก สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยนำอาหารปรุงสุก  น้ำดื่ม ไปมอบให้ ณ พื้นที่ตำบลคลองกระจง  ตำบลคลองยาง  ตำบลในเมือง  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย