ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 30 ส.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  
ณ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
0️⃣0️⃣ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต 0️⃣0️⃣

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3411, ราย ใน 68 จังหวัด (ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่)
   -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ 
   -และไม่มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,252 ราย (95.34%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10 ราย) 

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 101 ราย (โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด สำหรับกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อภายในประเทศรักษาหายทั้งหมดแล้ว)
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้ 
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกทะลุ 25 ล้านรายแล้วในวันนี้โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกล่าสุดที่ 257,855 ราย และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 846,000 รายคิดเป็นอัตราตายประมาณร้อยละ 3.4 สำหรับยอดผู้รักษาหายอยู่ที่ 17.5 ล้านราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 70
- อินเดีย ยังคงทำสถิติของผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดของโลก และมีตัวเลขสูงที่สุดของการรายงาน ล่าสุดกว่า 78,472 รายยอดสะสม 3.5 ล้านราย 
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้ 
- อินโดนีเซีย สถานการณ์แย่ลงจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติสูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่สาม ล่าสุดที่ 3,308 ราย ให้ยอดสะสมอยู่ที่ 169,195 ราย นักระบาดวิทยาชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ติดเชื้อเกิดจากวันหยุดยาวของอินโดนีเซียได้แก่ วันประกาศอิสรภาพ ในวันที่ 17 ส.ค. และวันปีใหม่อิสลาม ในวันที่ 20 ส.ค.
- พม่า ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งทะลุ 90 ราย ทำให้ยอดสะสมขณะนี้ที่ 749 รายแล้ว ทั้งนี้รัฐบาลได้ขยายระยะเวลามาตรการการป้องกันโรคต่อไปอีกตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. ถึง 30 ก.ย.
- เวียดนามมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 32 ราย ทำให้อัตราตายขยับขึ้นเป็นร้อยละ 3.08

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)