ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 9 ส.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
 ณ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,351 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 3 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,151 ราย (94.03%) (รักษาหายเพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย) 

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 142 ราย (โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด สำหรับกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อภายในประเทศรักษาหายทั้งหมดแล้ว)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มาจากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย เข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร
- มาจากประเทศอินเดีย 1 ราย เข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร
- มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย เข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้ 
- อินเดีย วันนี้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก และยังทำสถิติสูงที่สุดของการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ของอินเดียที่ 65,156 ราย ทำให้ยอดสะสมทะลุ 2.15 ล้านรายแล้ว
- บราซิลวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 3 ล้านรายแล้ว ในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 1 แสนรายคิดเป็นอัตราการตายอยู่ที่ 3.3%
- โคลอมเบียยอดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งสูงขึ้นอยู่ที่ 376,870 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของโคลอมเบียขยับแซงหน้าชิลีขึ้นมาเป็นลำดับที่ 8 ของโลกแล้ว
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้ 
- ฟิลิปปินส์ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุดมากกว่า 4 พันราย โดยพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกือบ 7 เท่า และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า นับตั้งแต่การยกเลิกล็อคดาวน์ในเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ฟิลิปปินส์ได้แถลงว่ามีการทดสอบหาเชื้ออย่างเข้มข้น คิดเป็น 1.5% เทียบกับจำนวนประชากรของประเทศ

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)