ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 8 ส.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
 ณ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,348 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 3 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,150 ราย (94.09%) (รักษาหายเพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย) 

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 140 ราย (โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด สำหรับกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อภายในประเทศรักษาหายทั้งหมดแล้ว)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 2 ราย เข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี
- มาจากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย เข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการ

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้ 
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก ทะลุ 19.5 ล้านรายแล้ว โดยแนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยอดผู้ที่รักษาหายอยู่ที่ 12.5 ล้านราย คิดเป็นประมาณ 64%ของจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม
- สถานการณ์ในญี่ปุ่นยังน่าเป็นห่วง โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ มากกว่า 1,000 รายต่อเนื่องมา 5 วันแล้ว โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมขณะนี้อยู่ที่ 43,815 รายแล้ว
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้ 
- อินโดนีเซีย วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 2,473 ราย ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 121,226 รายแล้ว
- บรูไน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 1 ราย ในรอบ 2 เดือน

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)