ADS


Breaking News

วช. 'ผนึก Big Brothers … นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 4' หนุนวิจัยและนวัตกรรม ส่งผลก้าวกระโดดยั่งยืน

วช. ผนึก Big Brothers … นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 4
พร้อมขับเคลื่อนงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
     วช. จับมือเครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร นำโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้แข็งแกร่ง มุ่งสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
    วันนี้ (วันที่ 28 สิงหาคม 2563) ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานในพิธีให้เกียรติกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมก้าวหน้า ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสรุปผลงานโครงการ “ผนึกกำลัง Big Brothers … นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 4” 
    โดยมีผู้บริหารจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยผู้บริหารเครือข่ายพัมธมิตร รวม 11 องค์กรได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , เอสซีจี เพื่อนชุมชน , บริษัท พีทีที โกลบอล   เคมิคอล จำกัด (มหาชน) , กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย , บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด , บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  , ร้านภัทรพัฒน์ , มูลนิธิชัยพัฒนา  , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ วช. ร่วมจัดงานแถลงข่าว  “ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 4” รายงานผลสำเร็จของการทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) แทนที่รูปแบบ CSR หรือ Corporate Social Responsibility เพื่อยกระดับชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ณ ห้อง Auditorium สำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
    ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ในฐานะหนึ่งในองค์กรเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสขับเคลื่อนการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมที่จะช่วยยกระดับชุมชน ทั้ง 11 องค์กรมีฐานความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน แต่มุ่งขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางเดียวกัน คือ การสร้างความแข็งแรงของฐานสังคมและชุมชนบนภูมิปัญญาโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยเป็นฐานในการเติบโตเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดย วช.มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ในการนำผลงานและความรู้จากงานวิจัยมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานดีขึ้น และตรงตามความต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง 
       “ผมรู้สึกยินดีต่อการดำเนินงานของเครือข่าย Big Brothers  ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานที่ประสานสอดรับและร่วมกันอย่างมิตรไมตรี ขององค์กรเครือข่ายที่มีลักษณะ บทบาท และหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกองค์กรล้วนทุ่มเท ทั้งกำลังคน เวลา และงบประมาณ เพื่อให้เห็นชุมชนที่เข้าร่วมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำมาซึ่งความสุข ความภูมิใจของพวกเรา 11 องค์กร และการผนึกกำลัง Big Brothers ... นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ของเครือข่ายอีกครั้งในวันนี้ เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของ 11 องค์กรที่ทำงานมาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และจับมือร่วมกันต่อไปอย่างเข้มแข็ง  และยืนยันถึงเจตนารมณ์ของ วช. ในการเป็นโซ่ข้อกลางร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายรุดหน้าอย่างก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้นี้” เลขาธิการ วช. กล่าว