ADS


Breaking News

กรมศิลปากรรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

     กรมศิลปากรประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่ กรมศิลปากร สำนักบริหารกลาง กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๑๗๕๙