ADS


Breaking News

กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ประจำปี 2563

ด้วยเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มร้อยละ 5 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตลดลงร้อยละ 37 พร้อมอัตราส่วนของเงินกองทุนที่แข็งแกร่งร้อยละ 328

ฮ่องกง, 20 สิงหาคม 2563 – กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) รายงานผลการดำเนินงานในระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่า 2,933 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและการเติบโตของการดำเนินธุรกิจ
ในขณะที่มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) คิดเป็น 1,410 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ต่ำสำหรับครึ่งปีแรก แต่บริษัทยังมีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ในแต่ละเดือนอย่างแข็งแกร่งในแต่ละประเทศ แม้จะต้องดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ฐานะการทางเงินของบริษัทยังเป็นไปอย่างแข็งแรงและแข็งแกร่ง ด้วยการเติบโตของมูลค่าของเงินกองทุนส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น (Underlying free surplus generation) ร้อยละ 11 และอัตราส่วนของการดำรงเงินกองทุน (Solvency ratio) ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งเอไอเอ ยังมีอัตราส่วนที่แข็งแกร่งถึงร้อยละ 328
คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทเอไอเอประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่า 35.00 เซ็นต์ฮ่องกงต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงของกลุ่มบริษัท แม้ในภาวะที่เศรษฐกิจในภาพรวมยังคาดการณ์ได้ยาก รวมถึงสภาพแวดล้อมของตลาดทุนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายหลี่ หยวน ชยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า
“ผมมีความภูมิใจอย่างมากกับแนวทางการบริหารธุรกิจของเอไอเอที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว และมีความเข้าใจต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งยังได้ส่งมอบการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้าและสังคม ผมขอขอบคุณต่อความทุ่มเท ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของพวกเราทุกคนในช่วงเวลาที่คาดเดาไม่ได้เช่นนี้

  “เราเห็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวของยอดขายธุรกิจใหม่ในแต่ละตลาดของเรา ซึ่งเป็นผลมาจากการผ่อนคลายของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ การเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีและมูลค่าของเงินกองทุนส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของพอร์ตการเงินขนาดใหญ่ของเราและการดำรงเงินกองทุนของเอไอเอยังคงมีความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทเอไอเอยังได้ประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเงินปันผลที่มีการบริหารอย่างรอบคอบ ยั่งยืน และมีความก้าวหน้าของเรา ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการเติบโตในอนาคตและความยืดหยุ่นทางการเงินของกลุ่มบริษัท
“ตั้งแต่ที่ผมได้เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มบริษัทเอไอเอในเดือนมิถุนายน ผมได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับคณะผู้บริหารทั่วทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อร่วมกันพัฒนาและดำเนินงานตามแผนงานกลยุทธ์ของเรา ซึ่งเป็นการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญ และปรับรูปแบบองค์กรเอไอเอ ให้มีความง่าย รวดเร็ว และเชื่อมต่อกันมากขึ้น เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าของเรา ผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลแบบใหม่ๆ เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีเยี่ยม ผมมีความตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จบทใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์ของเอไอเอ และยังคงมุ่งเดินหน้าในการสร้างมูลค่าที่เติบโตและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นของเรา”

- จบ –

*อัตราการเติบโตทั้งหมดที่รายงานคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ
กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศทั่วเอเชีย แปซิฟิก ทั้งในประเทศจีน ฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน (จีน) เวียดนาม บรูไน มาเก๊า นิวซีแลนด์ และเป็นผู้ถือหุ้น 99% ในบริษัทในเครือในประเทศศรีลังกา และถือหุ้นร่วมทุน 49% ในประเทศอินเดีย  
เอไอเอเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเซี่ยงไฮ้เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในปี 2462 โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในด้านเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ 291 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
กลุ่มบริษัทเอไอเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอยังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านเครือข่ายตัวแทน พันธมิตรและพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเอไอเอมีลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับมากกว่า 36 ล้านกรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 16 ล้านคน
กลุ่มบริษัทเอไอเอจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ “1299” สำหรับ American Depositary Receipts (ระดับ 1) มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ AAGIY