ADS


Breaking News

“หมอยา ท่าสุขสยาม” มหัศจรรย์สมุนไพรไทย สร้างภูมิคุ้มกัน 9 - 15 ก.ค. 63 ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน 
“หมอยา ท่าสุขสยาม” 
มหัศจรรย์สมุนไพรไทย สร้างภูมิคุ้มกัน 
ในวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2563
 ณ ลานเมือง 1-2 เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G 
     เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  จัดงาน “หมอยา ท่าสุขสยาม” ปีที่ 2 ระหว่างวันที่  9-15 กรกฎาคม 2563 ภายใต้แนวคิด มหัศจรรย์สมุนไพรไทย สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสืบสานและต่อยอดมรดกแห่งภูมิปัญญาสมุนไพรไทย และยกระดับให้เข้าถึงตลาดทั้งในระดับประเทศและสากล
     ประธานเปิดงาน นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. พบกับพิธีสู่ขวัญเมืองเพื่อสร้างขวัญบำรุงใจ ขจัดโรคปลอดทุกข์ภัย เสริมมงคลพ้นภัยโควิด-19 ตามหลักการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชนไทยเลย โดยนายสัมฤทธิ์ สุภามา หมอดูแผ่นผ้าพรหมชาติ หมอพื้นบ้านจังหวัดเลยและหมอไทยดีเด่นจังหวัดเลย ปี 61 - ปี 63 ไฮไลท์เด่น อื่นๆ กิจกรรมเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร 7 วัน 7 คุณค่า  ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย การเปิดตัวร้าน ป๊อปอัพสโตร์แบรนด์ “การบูร” แห่งแรกในไทย จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพและมาตรฐานผ่านการคัดสรรระดับพรีเมี่ยมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุค New Normal

     ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่น อาทิ สเปรย์ฆ่าเชื้อไบโอแอคทีฟ ซิลเวอร์นาโน สารสกัดจากกระชายขาว  แคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดเข้มข้น ยาสามัญประจำบ้านทำจากสมุนไพรไทยรักษาไข้หวัด ลดไข้ และอาการเจ็บคอในตัวยาเดียวกัน
     สมุนไพรพื้นบ้านเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก 12 เมืองสมุนไพร และผู้สืบสานภูมิปัญญา - ต่อยอดนวัตกรรมสมุนไพร จนได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศมากมาย ฯลฯ