ADS


Breaking News

กรมศุลฯ ขอเชิญชม Facebook Live การแถลงข่าวประจำเดือน มิ.ย. 63 (Monthly Customs Press 9/2563)

     ในวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563) เวลา 11.00 น. ขอเชิญทุกท่านชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เรื่อง การแถลงข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2563 (Monthly Customs Press 9/2563) ของกรมศุลกากร โดย นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร สำหรับประเด็นที่น่าสนใจในครั้งนี้ ได้แก่

     (1) ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนพฤษภาคม 2563

     (2) องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ปรับปรุงและเผยแพร่รายการอ้างอิงในการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากร ในระดับ 6 หลัก สำหรับสินค้าทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19

     (3) กรมศุลกากรขอแจ้งเตือนโปรดอย่าหลงเชื่อกรณีหลอกลวง
     ติดตามการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook ของกรมศุลกากร ตามลิงก์ https://www.facebook.com/customsdepartment.thai