ADS


Breaking News

กาชาดไทย เชิญชวนประชาชนตรวจเชื้อเอชไอวีและซื้อยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP)

     สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนตรวจเอชไอวี ฟรีปีละ 2 ครั้ง เพียงแสดงบัตรประชาชน และซื้อยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 -15.00 น. หรือคลินิกพิเศษ ทุกวันพุธและศุกร์ เวลา 16.00 - 18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย ถนนราชดำริ สอบถามโทร. 08 3612 2623