ADS


Breaking News

สาธิตกรุงเทพธนฯ ปรับปรุงต้อนรับเปิดเทอม เพราะความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือเรียน

     ด้วยพื้นที่กว้างขวางถึง 77 ไร่ จึงทำให้ทางโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี สามารถก่อสร้างอาคารสำหรับระดับชั้นอนุบาล ประถม ไปจนถึงมัธยมศึกษา อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่เด็กๆ ได้มีอิสระในการค้นหาความชอบที่แท้จริง ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไปได้ในอนาคต 
     ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ สระว่ายน้ำ, ห้องเรียนแบบ Smart Classroom, ห้องเสริมจินตนาการอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ให้เด็ก ๆ ได้เลือกเล่นและเรียนตามความสนใจหรือความถนัด, ห้องพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แบบปฎิสัมพันธ์ สำหรับเด็กประถมต้นถึงมัธยมปลาย ที่มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการเรียนรู้, ห้องฝึกปฎิบัติการทักษะชีวิต เช่น การทำอาหาร เย็บปักถักร้อย การดำรงชีวิตในสภาวะภัยพิบัติ, ห้องฝึกปฎิบัติการศิลปะและจินตนาการ, ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์, ห้องฝึกปฎิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Lab), ห้องปฎิบัติการดนตรีแบบปฎิสัมพันธ์ เป็นต้น
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่าในตอนนี้ที่กำลังทำการปรับปรุงเพิ่มเติม ก็จะมีในส่วนของเครื่องเล่นโซนอนุบาล รวมถึงมีลงต้นไม้เพิ่มเติมทั่วโรงเรียน เพื่อสร้างความร่มรื่นและช่วยลดพีเอ็ม 2.5 รวมถึงกำลังสั่งรถไฟเข้ามา เพื่อพาผู้ปกครองและเด็กๆ เยี่ยมชมโรงเรียน
     นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการทำห้องพระพุทธศาสนาเพื่อให้เด็กๆ ได้นั่งสมาธิสวดมนต์ ในส่วนของประถมและมัธยมจะทำอุโมงค์และที่นั่งสำหรับผู้ปกครองเพิ่มเติม ตอนนี้ที่นั่งกำลังอยู่ระหว่างการลงฐานรากและรอการติดตั้ง ส่วนอุโมงค์นำแบบมาจากการทำรีสอร์ท จะมีขนาด 7x7 เมตร หรือประมาณ 49 ตรม. โดยติดแอร์ให้ผู้ปกครองได้นั่งรอ ได้ทั้งวัน ซึ่งตอนนี้ในส่วนปรับปรุงและเพิ่มเติมเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมเรียบร้อยไปมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว
     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนระบบสาธิตมาตรฐานอินเตอร์ แต่มีความเป็นไทย มีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th