ADS


Breaking News

อาสาศิลปินป่อเต็กตึ๊ง แพ็กถุงยังชีพ แจกจ่ายประชาชน สู้ภัยโควิด-19

อาสาศิลปินมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยกทีมแพ็กถุงยังชีพ พร้อมลงพื้นที่แจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชน สู้ภัยโควิด-19”
     วันนี้ (วันที่ 15 พฤษภาคม 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการฯ พร้อมด้วยนายธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมอาสาสมัคร และอาสาศิลปิน นำโดย นางสาวอัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊-อัญชลี) นางดวงตา ตุงคะมณี (ตุ๊ก-ดวงตา) นายวสวิศว์ ศตพิพัฒน์ (ต้น-จักรกฤษณ์) นางสาวพัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ (เกรซ-พัชร์สิตา) นายพิสิฐพล นิธิพงษ์วัฒนา (เบ๊นซ์-พิสิฐพล) นายวาทิต โสภา (วิน-วาทิต) นายปิยะวัฒน์ รัตนหรูวิจิตร (หรูหรา) นายชัชวาล เพชรวิศิษฐ์ (เก่ง-ชัชวาล) 
     พร้อมด้วยอาสาศิลปินหลากหลายท่าน ร่วมแรงร่วมใจเข้าบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา และน้ำมันพืช บรรจุถุงผ้า พร้อมลงพื้นที่ออกแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ บริเวณวัดดอกไม้ ถ.สาธุประดิษฐ์ และบริเวณชุมชนศรีอุลัย ซ.อรุณอมรินทร์ 30 รวม 500 ชุด คิดมูลค่าเป็นเงิน 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
     “ถุงยังชีพมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ได้ริเริ่มออกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามชุมชนต่างๆ นับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 63 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งด้านที่มูลนิธิฯ ได้ขยายความช่วยเหลือเพิ่มเติมลงสู่ชุมชนภายหลังจากที่มูลนิธิฯ ได้ออกแจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) นอกจากนี้ด้านการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน มูลนิธิฯ ได้จัดทีมหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมอาสาสมัคร การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้าน เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะเป็น แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเน้นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นและผู้สูงอายุ นับตั้งแต่เดือนเมษายน 63 ที่ผ่านมา คิดมูลค่าการช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 4.4 ล้านบาท
    การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมคม (Social Distancing) พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับ
     นับตั้งแต่ที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดให้มีการช่วยเหลือทั้งในด้านบรรเทาสาธารณภัย สังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนในทันที การปรับแผนด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ด้านการการป้องกัน พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยขณะนี้มูลนิธิฯ ได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) จำนวน 8,600 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลรวม 27 แห่ง ด้านเครื่องมือทางการแพทย์ มูลนิธิฯ มอบจากสิ่งที่ทางโรงพยาบาลแจ้งความประสงค์ว่าขาดแคลนและจำเป็นต้องใช้เร่งด่วน โดยขณะนี้ ได้มีการพิจารณามอบให้กับโรงพยาบาลกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ โดยอยู่ระหว่างจัดหา จัดซื้อ และวางแผนดำเนินการจัดส่งเป็นลำดับต่อไป 
    แม้ว่าขณะนี้แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะดีขึ้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงประสาน และประเมินสถานการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ร่วมแรงร่วมใจ ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปพร้อมกัน
    ติดต่อสอบถาม รวมถึงติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ – ผู้ประสบภัยต่างๆ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนแพจ www.facebook.com/atpohtecktung

## ถึ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ห่ า ง ...แต่เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ ##

#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน
#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน...