ADS


Breaking News

อินทัช มอบห้องแยกป้องกันเชื้อโควิด-19 และอุปกรณ์ แก่ 85 รพ.ใน 28 จังหวัด

อินทัช มอบห้องแยกป้องกันเชื้อโควิด-19 และอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์
แก่ 85 โรงพยาบาลใน 28 จังหวัด
มอบให้กรมแพทย์ทหารบก

กรุงเทพฯ – 14 พฤษภาคม 2563 – บุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย และต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วย และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 85 แห่ง ใน 28 จังหวัด มูลค่ากว่า 6,000,000 บาท ประกอบด้วย
ตัวอย่างผู้ป่วยที่อยู่ในห้องแยกป้องกันเชื้อ

มอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ และห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่แก่ 10 โรงพยาบาล
ห้องแยกป้องกันเชื้อ และห้องตรวจเชื้อ

ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room) ทำงานด้วยระบบควบคุมความดันอากาศ ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งรื้อถอนได้ง่ายเพียง 30 นาที เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็ว และปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามพื้นที่ของห้องเหมาะสำหรับใช้ในห้องฉุกเฉิน โดยมอบให้ 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
รพ.นพรัตน์ราชธานี

ส่วนห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber) ใช้ภายในอาคาร เป็นห้องตรวจที่ช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถสอดมือเข้าไปทำหัตถการ (Swab) โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย ออกแบบเป็นทรงกระบอกแนวตั้ง สำหรับผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 ห้อง ห้องตรวจเชื้อ 1 ชุด ประกอบด้วย 3 ห้อง อินทัชมอบห้องตรวจเชื้อฯ ให้ 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลสิรินธร  โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลหนองกี่ โรงพยาบาลบางใหญ่ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งห้องแยกป้องกันเชื้อและห้องตรวจเชื้อนี้เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยเอสซีจี
มอบชุด Personal Protective Equipment (PPE), หน้ากากอนามัย N95, ถุงมือแพทย์, และ Face Shield แก่ 75 โรงพยาบาลทั่วประเทศ 
รพ.กระบี่ ได้รับชุด PPE
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับชุด PPE

หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 29,400 ชิ้น ชุด PPE 1,500 ชุด ถุงมือแพทย์ 50,000 คู่ รวมทั้งหน้ากากป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสารคัดหลั่ง (Face Shield) 1,000 ชิ้น ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพ และต่างจังหวัด รวม 75 แห่ง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน 
ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี หนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับของ กล่าวถึงความรู้สึกว่า “ขอขอบคุณอินทัชที่ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แทนความห่วงใยจากใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล”
ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี กล่าวถึงความรู้สึกว่า “ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณอินทัชที่ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ของเรา และช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นมาให้ ทางโรงพยาบาลจะจัดสรรอุปกรณ์ให้กับบุคลากรจนเกิดประโยชน์สูงสุด”
รพ.ต่างๆ ที่ได้รับ N95 และถุงมือแพทย์

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คุณหมอ พยาบาล และบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นด่านหน้าที่ต้องเจอกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อสูง ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันจึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อินทัช จึงได้ทยอยส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นให้กับโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมา เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ และช่วยให้มีกำลังใจต่อสู้กับภัยโควิด-19 เพื่อคนไทยทุกคน นอกจากนี้ ในช่วง work from home พนักงานอินทัชและครอบครัวได้ร่วมกันทำ Face Shield เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ด้วยเช่นกัน”
หน้ากาก Face Shield

อินทัช ขอขอบคุณในความทุ่มเทและเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เพราะ “คุณ” คือ กำลังสำคัญในการรับมือกับภัย โควิด-19 #เราจะสู้ไปด้วยกัน #กำลังใจจากแนวหลังถึงนักรบแนวหน้า           
-------------------------------------
เกี่ยวกับ อินทัช
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาทำให้อินทัช ได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” จากงาน Money & Banking Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รางวัลเกียรติยศบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากงาน “Thailand’s Top Corporate Brands Value 2019” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท และรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (ปี 2015-2019) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2562 และประกาศนียบัตร ESG 100 ปี 2019 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ดำเนินงานภายใต้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ อาทิ ไฮ ช็อปปิ้ง และโครงการ อินเว้นท์ (InVent) เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

cid:image003.png@01D1CADF.1B2173F0 www.intouchcompany.com     www.facebook.com/intouchcompany