ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 7 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

🇻🇳เวียดนาม มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17​ ราย​ นับเป็นการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มมากกว่าสิบรายครั้งแรกในรอบ 35 วัน🇻🇳
จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์       +741 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 20,939 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +339 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 10,343 ราย)
-อินโดนีเซีย  +338 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 12,776 ราย)
-มาเลเซีย       +39 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,467 ราย)
-เวียดนาม       +17 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย) 
-ไทย                 +3 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,992 ราย)
-บรูไน               +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-พม่า                +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 162 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)