ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     🇵🇭 ฟิลิปปินส์ วันนี้มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 539 ราย เป็นจำนวนสูงที่สุดต่อวัน​ตั้งแต่มีรายงาน (ยอดสูงสุดเดิม​ 538 ราย​ เมื่อวันที่​ ​31​ มีนาคม​ 2563​)

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-อินโดนีเซีย  +687 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 24,538 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +539 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 15,588 ราย)
-สิงคโปร์       +373 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 33,249 ราย)
-ไทย               +11 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,065 ราย)
-มาเลเซีย        +10 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,629  ราย)
-พม่า                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 206 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 327 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  124 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)