ADS


Breaking News

กรมศุลกากรชี้แจงข้อเท็จจริง “กรณีมีการแอบอ้างชื่อกรมศุลกากรเพื่อเคลียร์ของ”

     จากกรณี ที่มีข่าวการแจ้งความดำเนินคดีที่ สน.ปากคลองสาน กับบุคคลที่มีชื่อเสียง คือ ไฮโซสาว พร้อมพวกอีก 2 ราย ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกง สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา นักธุรกิจชาวจีนได้มีการนำเข้าเครื่องอุปกรณ์วัดไข้จากต่างประเทศ แต่ไม่ทราบเรื่องพิธีการนำเข้าทางศุลกากร และถูกบุคคลดังกล่าว อ้างว่า สามารถเคลียร์ของออกจากกรมศุลกากรได้เพราะรู้จักผู้ใหญ่ระดับอธิบดีแต่ต้องนำเงินไปจ่ายให้กับอธิบดีกรมศุลกากร 5 แสนบาท นั้น
     กรมศุลกากรขอชี้แจงว่า กรมศุลกากรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่เคยเรียกรับเงินจากบุคคลใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรแต่อย่างใด ทั้งนี้อธิบดีกรมศุลกากรได้สั่งการให้กองกฎหมายของกรมศุลกากรพิจารณาดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้กรมศุลกากรได้รับความเสียหายแล้ว
     อนึ่ง ในการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อนำของเข้าหรือส่งของออก หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมศุลกากร 1164 หรือศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) โทรศัพท์ 02-667-6000 หรือ 02-667-7000 ต่อ 205844-8 หรือ website: ccc.customs.go.th