ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 3 พ.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563
ประเทศไทย 
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,969**
ราย ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3** ราย)
เสียชีวิตรวม 54 ราย
(ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
คิดเป็น 1.82%
**ทั้งนี้ได้มีการค้นหาเชิงรุกในชุมชน โดยในจังหวัดยะลามีการค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและค้นหาเชิงรุก เนื่องจากบางพื้นที่ยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมได้จริง ซึ่งผลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวนหนึ่ง (ทุกรายได้รับการดูแล และแยกกัก) แต่ไม่มีอาการ จึงต้องมีการทบทวนรายละเอียดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องและเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่**
รักษาหายป่วยแล้ว 2,739 ราย (92.25%)
เพิ่มขึ้น 7 ราย
ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย ใน 2 จังหวัด เข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร (2 ราย) และ นราธิวาส (state quarantine 1 ราย)
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,526 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220), นนทบุรี (157), ยะลา (118), สมุทรปราการ (114), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (28) และนครปฐม (22) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine ในจังหวัดต่างๆ 84 ราย 
ทั้งนี้มี 9 จังหวัดที่ไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี อ่างทอง (และสตูล ซึ่งรับผู้ติดเชื้อใน State quarantine) 
และมีอีก 32 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในช่วง 28 วันที่ผ่านมา 

ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)