ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 25 พ.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
🇹🇭  ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,042 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้น 2 ราย)
เสียชีวิตรวม 57 ราย
(เพิ่มขึ้น 1 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,928 ราย (96.26%) (เพิ่มขึ้น 7 ราย)
ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย โดย 1 รายมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ เข้ารับการรักษาที่จังหวัดภูเก็ต ส่วนอีก 1 รายเดินทางมาจากประเทศรัสเซีย เข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี  (State quarantine)
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,532 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (227), นนทบุรี (158), ยะลา (125), สมุทรปราการ (115), ชลบุรี (86), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (41) และ ปทุมธานี (39)  โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 105 ราย
สถานการณ์โลกวันนี้  🇮🇳 อินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมขึ้นมาเป็นอันดับที่ 10 ของโลกแล้ว
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)