ADS


Breaking News

อิมแพ็ค มั่นใจนวัตกรรมเครื่องฉายแสง UVC ฆ่าเชื้อโรค บนพื้นที่ 1.4 แสน ตร.ม. มากกว่าความปลอดภัยคือความสมาร์ท

อิมแพ็ค เลือกนวัตกรรมเครื่องฉายแสง UVC ฆ่าเชื้อโรค
บิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ 140,000 ตร.ม. เตรียมความพร้อมรองรับเปิดบริการอีกครั้ง
(27 พฤษภาคม 2563) อิมแพ็ค เสริมความเชื่อมั่นพื้นที่เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง ล่าสุดเลือกนวัตกรรมเครื่องฉายแสงยูวีฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ Germ Saber UVC Sterilizer ผลงานวิจัยร่วมของ สวทช. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในศูนย์ฯ มากกว่า 140,000 ตร.ม. พร้อมรองรับการเปิดบริการอีกครั้ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ วิถีใหม่ New Normal มากกว่าความปลอดภัยคือความสมาร์ท  
    นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดบริการอีกครั้ง ภายหลังต้องปิดบริการตามคำสั่งทางราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นานร่วม 3 เดือน ซึ่งที่ผ่านมา อิมแพ็ค ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเมื่อเร็วๆ นี้ทางราชการได้ประกาศผ่อนปรนระยะที่ 2 อนุญาตบางกิจการเปิดบริการได้ ซึ่งรวมถึง อิมแพ็ค ในกลุ่มของการจัดงานประชุม สัมมนา จำกัดจำนวน 50 ท่าน ภายใต้การจัดการด้านสาธารณสุข ที่ต้องห่วงใยดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New normal ควบคู่มาตรฐานการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ด้วยคอนเซ็ปต์ อิมแพ็ค มากกว่าความปลอดภัยคือความสมาร์ท
โดยให้ความสำคัญกับแนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านบุคลากร การบริการ และการเลือกใช้นวัตกรรมคุณภาพ ล่าสุด อิมแพ็ค ได้เลือกนวัตกรรมเครื่องฉายแสงยูวีฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ Germ Saber UVC Sterilizer ผลงานวิจัยร่วมของศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีส่งเสริมความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานมาใช้ควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อโรค ภายในศูนย์ฯ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 140,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ผู้จัดงาน ผู้มาร่วมงานต่างๆ เมื่อทางราชการประกาศอนุญาตให้เปิดบริการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบอีกครั้ง
ด้าน ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์กําจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี: Germ Saber UVC Sterilizer ถือเป็นนวัตกรรมที่ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมวิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยลดการใช้นํ้ายาพ่นฆ่าเชื้อและไม่ทําให้เกิดสารตกค้างจากการปนเปื้อนของสารเคมี สําหรับใช้เป็นเครื่องมือกําจัดเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาลและสถานที่เสี่ยงต่างๆ ในเวลาอันจํากัด
ซึ่งปัจจุบันมีจํานวน 2 รุ่น ได้แก่ Germ Saber Station เป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ด้วยการเข็นไปยังจุดต่างๆ ควบคุมการเปิดปิดระยะไกลด้วยรีโมตคอนโทรลคลื่นวิทยุ และ Germ Saber Robot หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี ซึ่งควบคุมการเปิดปิดและการที่เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าภายในที่ขับเคลื่อนชุดล้อ Mecanum ให้เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทางแม้ในสภาพพื้นผิวขรุขระหรือมีเนิน เครื่อง Germ Saber Robot ใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่เพียง 4-6 ชั่วโมงและสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีกล้องวัดระยะทางรอบเครื่องทั้ง 4 ด้านเพื่อป้องกันการชนสิ่งกีดขวาง สามารถสั่งการได้สะดวกผ่านระบบแอนดรอยด์ แอปพลิเคชัน (Android Application เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป) เหมาะสําหรับใช้งานในพื้นที่ต่างๆ ในช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่ เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่างๆ เฉลี่ยจุดละ 30 นาที หรือเพียง 15 นาทีในระยะ 135 เซนติเมตร ระหว่างจุดฆ่าเชื้อกับตัวเครื่อง โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งเวลาการทำงานของหลอด UVC ได้อีกด้วย
สําหรับ Germ Saber ทั้ง 2 รุ่น ติดตั้งจำนวนหลอดกำเนิดแสงยูวีซี 8 หลอด (อายุใช้งานประมาณ 9,000 ชั่วโมง) มีจุดเด่น คือ ประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรค 99.9% ฆ่าเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่ประมาณ 250 นาโนเมตร เป็นช่วงคลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดและหยุดยั้งการแพร่พันธุ์ของเชื้อรา แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ บนพื้นผิวเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเชื้อไวรัสที่อยู่ในฝอยละอองที่ลอยในอากาศได้ จึงเหมาะสมในการนํามาใช้ทดแทนหรือเสริมการฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคจากปกติได้เป็นอย่างดี ช่วยลดระยะเวลาการทําความสะอาด และความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้นําต้นแบบ Germ Saber ไปทดสอบการใช้งานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากการทดสอบเปิด Germ Saber ในลิฟต์เป็นเวลา 15 นาที ผลปรากฏว่าเชื้อโรคที่พบบริเวณปุ่มกดลิฟต์ถูกกําจัดได้หมด 
ดังนั้น การที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งถือเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมที่มีพื้นที่จัดแสดงงานขนาดใหญ่ มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เลือกใช้นวัตกรรม Germ Saber UVC Sterilizer มาใช้เป็นเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือเป็นเรื่องน่ายินดีถึงการตระหนักให้ความสำคัญในความปลอดภัยด้านสุขภาพและเป็นการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อที่เหมาะสม ก่อเกิดประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างดีที่สุด