ADS


Breaking News

อีโอ ไลฟ์เมด หนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ สู้โควิด-19

อีโอ ไลฟ์เมด บริจาคเครื่องช่วยหายใจแรงดันเชิงบวก และหน้ากากอนามัย
 เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
     ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ประธานกรรมการบริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด  คุณสุภาพรรณ์ ธนียวัน  และคุณธรินทร์ ธนียวัน ร่วมกับกลุ่มลูกค้าบริษัทฯ ร่วมช่วยระดมทุนบริจาคเครื่องช่วยหายใจแรงดันเชิงบวก 2 ระดับ ResMed Lumis  VPAP 150 ST-A 4G พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด มูลค่ารวม 1,200,000 บาท ให้กับศูนย์นิทราเวช และหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย