ADS


Breaking News

มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ มอบพระและเวชภัณฑ์ แก่ รพ.ตำรวจ และ รพ.ภูมิพลฯ

     วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
     มอบพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าจำลอง พร้อมซุ้มประดิษฐาน และเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ แชมพูสูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์สปา(สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย คลายเส้น) ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ โดยมีพลตำรวจตรี นายแพทย์ธนิต จิรนันท์ธวัช โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ รับมอบ

   อีกทั้งได้มอบให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีพลอากาศตรีทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และบุคคลากร เจ้าหน้าที่ รับของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ให้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
    การมอบพระพุทธปฏิมาและเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ 
     และขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่ได้ร่วมบริจาคมาในครั้งนี้ด้วย ขอผลบุญที่พึงบังเกิดขึ้นจงมีแด่ทุกท่านเทอญ