ADS


Breaking News

“ยิบอินซอย ร่วม ❤️ ต้านภัยโควิด-19”

นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร พร้อม นางสาวแววรัตน์ ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการสายงานประชาสัมพันธ์และทรัพยากรบุคคล บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  เข้าร่วมกิจกรรม “พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19” มอบ ข้าวสารอาหารแห้งซึ่งทางบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ได้จัดซื้อจากผู้ประกอบการอิสระร่วมด้วยอาทิ ไข่เค็ม หัวไชโป๊ว น้ำพริกน้ำย้อย กุนเชียง ปลาทูน่ากระป๋อง นมจืด บะหมี่อบแห้ง เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และประชาชน 2 ทอด
สำหรับ “ยิบอินซอย ร่วม ❤️สู้ภัยโควิด-19”  โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ