ADS


Breaking News

“เก็บตัว เก็บไมล์ ช่วยชาติกับการบินไทย” อยู่บ้าน 4 ชม.ได้ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 1 ไมล์ เริ่ม 24 เม.ย. – 26 พ.ค.นี้

     การบินไทยร่วมกับวันเดอร์แมน ธอมสัน จัดแคมเปญรอยัล ออร์คิด พลัส “เก็บตัว เก็บไมล์ ช่วยชาติกับการบินไทย” สนองนโยบายรัฐสนับสนุนคนไทยอยู่บ้าน

     บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้คนไทยอยู่บ้าน หยุดเชื้อโควิด-19 โดยร่วมมือกับวันเดอร์แมน ธอมสัน เปิดแคมเปญ รอยัล ออร์คิด พลัส “เก็บตัว เก็บไมล์ ช่วยชาติกับการบินไทย” ทุกการอยู่บ้านทุก 4 ชั่วโมง จะได้ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 1 ไมล์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2563 


     นางปรียาศิริ เชื้อเทศ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ลูกค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัท การบินไทยฯ พร้อมให้การสนับสนุนภาครัฐอย่างเต็มที่ในการรณรงค์ให้คนไทยอยู่บ้าน โดยร่วมมือกับวันเดอร์แมน ธอมสัน ซึ่งเป็นบริษัท ครีเอทีฟเอเจนซี่ เปิดแคมเปญ “เก็บตัว เก็บไมล์ ช่วยชาติกับการบินไทย” โดยมอบไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส จำนวนรวม 1,000,000 ไมล์ สำหรับผู้เข้าร่วมแคมเปญที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ยิ่งอยู่บ้านยิ่งได้ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส โดยการอยู่บ้านทุกๆ 4 ชั่วโมง จะได้รับ 1 ไมล์ ซึ่งนอกจากเป็นการเก็บตัวอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ และช่วยเหลือบุคลากรทางด้านสาธารณสุขแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเก็บตัวอยู่บ้านอย่างมีประโยชน์ และสามารถเก็บไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ไว้ใช้เดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย หรือเก็บไว้แลกโรงแรมที่พัก และอื่นๆ ตามเงื่อนไข ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น THAI STAY HOME MILES EXCHANGE สำหรับเช็คอินอยู่บ้านเพื่อสะสมไมล์ โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

     1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น THAI STAY HOME MILES EXCHANGE 
   - ผู้ใช้ระบบ Android ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/THAIStayHome และร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2563 
   - ผู้ใช้ระบบ IOS ดาวน์โหลดที่ App Store และร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2563

     2. เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นแล้ว ค้นหาตำแหน่งที่บ้าน หรือที่พักอาศัย หากระบุตำแหน่งแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แอปพลิเคชั่นจะเริ่มเก็บข้อมูล หากอยู่ในสถานที่ดังกล่าว หรือมีการเคลื่อนที่ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร ระบบจะสะสมไมล์อย่างต่อเนื่อง หากผู้ใช้มีการออกจากตำแหน่งที่เก็บตัว ระบบจะมีการแจ้งเตือนและหยุดนับไมล์ในช่วงที่ออกนอกพื้นที่ 


     3. เมื่อครบกำหนดวันสิ้นสุดแคมเปญของผู้ใช้ระบบ Android ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 หรือเมื่อจำนวน 500,000 ไมล์ ที่บริษัทฯ มอบให้หมดลง และเมื่อครบกำหนดวันสิ้นสุดแคมเปญของผู้ใช้ระบบ IOS ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 หรือเมื่อจำนวน 500,000 ไมล์ ที่บริษัทฯ มอบให้หมดลง หลังจากนั้นขอให้สมาชิกที่ร่วมแคมเปญกรอกข้อมูลสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ของตนเอง ระบบจะโอนไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เข้าบัญชีส่วนตัวของท่าน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หากท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com/rop (เฉพาะผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย)


     การบินไทย ตระหนักถึงภารกิจในฐานะสายการบินแห่งชาติที่อยู่คู่คนไทยมา 60 ปี ถึงแม้ว่าวันนี้การบินไทยและคนไทยทั้งประเทศ จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหากเราร่วมแรงร่วมใจ เราจะผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน และการบินไทยจะกลับมาให้บริการอีกครั้ง เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยตลอดไป