ADS


Breaking News

เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบแอลกอฮอล์ 75% แก่ รพ. สู้โควิด-19

     วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 2,000 ลิตร โดยเฉลี่ยให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งวันนี้ได้มารับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 5 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลดอกคำใต้ โรงพยาบาลจุน และโรงพยาบาลแม่ใจ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการมอบ