ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

🇸🇬🇸🇬สิงคโปร์ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ยอดรวมกว่า 5,000 รายแล้ว
           สองวันเพิ่มรวมถึง 1,351 ราย (เมื่อวาน 728 รายและวันนี้ 623 ราย)
🇲🇨🇲🇨อินโดนีเซีย ยอดรวมกลับมาสูงกว่าฟิลิปปินส์
     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +623 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,050 ราย) 
-อินโดนีเซีย  +407 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,923 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +218 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,878 ราย)
-มาเลเซีย       +69 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,251 ราย)
-ไทย              +28 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,700 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-พม่า                +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 85 ราย) 
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
📶📶 การวิเคราะห์ผู้ติดเชื้อตามสถานะ ยอดสะสม หาย รักษาอยู่ เสียชีวิต ของแต่ละประเทศ นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 100 ราย (สถานะ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563) 📶📶
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)