ADS


Breaking News

สถานการณ์ โควิด-19 ณ 15 เม.ย. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
ประเทศไทย 
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,643 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 30 ราย)
เสียชีวิตรวม 43 ราย
(เพิ่มขึ้น 2 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,497 ราย (56.6%)
เพิ่มขึ้น 92 ราย
ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 30 ราย ใน 8 จังหวัด เข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร (17), ยะลา (3), ปัตตานี (3), ภูเก็ต (3), นนทบุรี (1), ชุมพร (1), ขอนแก่น (1), นราธิวาส (1)
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,328 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (190), นนทบุรี (149), สมุทรปราการ (108), ยะลา (93), ปัตตานี (85), ชลบุรี (81), สงขลา (56), เชียงใหม่ (40) และปทุมธานี (33)  โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 71 ราย
โดยยังมี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี และ อ่างทอง

ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)