ADS


Breaking News

สถานการณ์ โควิด-19 ณ 14 เม.ย. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  ณ วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563
ประเทศไทย 
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,613 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 34 ราย)
เสียชีวิตรวม 41 ราย
(เพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,405 ราย (53.8%) เพิ่มขึ้น 117 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 34 ราย ใน 9 จังหวัด เข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร (8 ), ยะลา (6), ปัตตานี (5), ภูเก็ต (5), นครศรีธรรมราช (4), สมุทรปราการ (2), เลย (1), พังงา (1), สตูล (1) และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 1 ราย
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,311 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (186), นนทบุรี (150), สมุทรปราการ (107), ยะลา (90), ปัตตานี (82), ชลบุรี (80), สงขลา (56), เชียงใหม่ (40) และปทุมธานี (33)  โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 73 ราย
โดยยังมี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี และ อ่างทอง
ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)