ADS


Breaking News

Covid Challenge ทำให้คุณเปลี่ยน

     โดย...พระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม บ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
     จุดเปลี่ยนเป็นตัวทดสอบระหว่างครอบครัว ระหว่างคนรัก ระหว่างเพื่อน พ่อแม่และลูกๆ ที่มาอยู่รวมกัน การที่เขามาอยู่รวมกันก็มีทั้งสองอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ ถ้ากลับมาอยู่รวมกันแล้วเข้าใจกัน ครอบครัวนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนไปในทางที่ดี
    จุดเปลี่ยนที่สองเมื่อก่อนเขาอยู่ห่างกัน เขาอยู่ได้แต่พอมาอยู่ใกล้กัน ทะเลาะกัน อันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี
     อย่างนั้น ณ เวลานี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ทำให้สังคมมีการปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้เกิดการลงตัว และเป็นเรื่องที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนถึงการลงตัว เผยให้เห็นธาตุแท้ของตัวเองออกมา
     ธาตุแท้ก็คือความรู้สึก อุปนิสัยส่วนตัวที่ตัวเองมีทั้งหมด จะออกมาหมดในช่วงนี้
     เมื่อก่อนอาจจะเป็นคนเก็บกด อยู่คนเดียว ทำงานอยู่ในห้องส่วนตัวไม่ได้คลุกคลีกับใครๆ แต่วันนี้ต้องกลับไปคลุกคลีกับพ่อแม่ สามี ภริยา หรือกับเพื่อนๆ อันนี้คือกลุ่มหนึ่ง
     อีกกลุ่มหนึ่ง วันนี้ ถ้าเขาโชคร้ายเขาถูกกักตัวละ กับการที่เขาเคยอยู่กับสังคมที่อยู่กับคนมากๆ แล้วอยู่ดีๆ เขาต้องอยู่คนเดียวโดดเดี่ยว
     นี่คือการเป็นจุดเปลี่ยนของการปรับตัวของแต่ละบุคคล ที่จะก้าวข้ามช่วงนี้ไปให้ได้
     ผู้สนใจสามารถฟังธรรมเพิ่มเติมได้จาก Link นี้  https://youtu.be/bZU0pDjBqm4