ADS


Breaking News

สถานการณ์ โควิด-19 ณ 1 พ.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
ประเทศไทย 
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,960 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย)
เสียชีวิตรวม 54 ราย
(ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,719 ราย (91.86%) เพิ่มขึ้น 32 ราย
ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย ใน 2 จังหวัด เข้ารับการรักษาในยะลา (5) และกรุงเทพมหานคร (1) 
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,489 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (216), นนทบุรี (157), ยะลา (118), สมุทรปราการ (113), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (28) และนครปฐม (22) โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 39 ราย และมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine ในจังหวัดต่างๆ 81 ราย 
โดยยังมี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี อ่างทอง (และสตูล ซึ่งรับผู้ติดเชื้อใน State quarantine) 
และมีอีก 26 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในช่วง 28 วันที่ผ่านมา 

ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)