ADS


Breaking News

จับกุมและตรวจยึดแอลกอฮอล์ ที่ จ.พะเยา

     เมื่อ 5 เม.ย. 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดพะเยา บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธร จ.พะเยา กรมสรรพสามิต จ.พะเยา สนง.พาณิชย์ จ.พะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับกุมและตรวจยึดแอลกอฮอล์ จำนวน 3,752 ลิตร ผู้ครอบครอง 2 ราย คือ นายกิติพงศ์ เข็มทอง และ น.ส.วารุณี  ปัญญา  ของกลาง ตรวจยึด แยกออกเป็น 3 ส่วน
     1. แอลกอฮอล์ 252 ลิตร ตรวจยึดเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2563 เวลาประมาณ 13.50 น. เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ 217 หมู่ 1 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา
     2. ขยายผลจากการตรวจยึดครั้งที่ 1 ได้แอลกอฮอล์จำนวน 3,500 ลิตร เหตุเกิดถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2563 เวลาประมาณ 09.00 น.
     3. ขยายผลการตรวจยึดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ขยายผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจยึดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้ของกลางอีก 20,000 ลิตรเศษ
     - มูลค่าสินค้า 1,088,080 บาท
     - มูลค่าความเสียหายต่อรัฐ 5,763,072 บาททีมงาน