ADS


Breaking News

Amazing Thailand 9 สถานที่ท่องเที่ยว PANTONE สีเขียว แสนสดชื่นรื่นรมย์

     🌴🍀🍃 ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น  ป่าหรือต้นไม้ในบ้านเราส่วนใหญ่จึงเขียวชะอุ่มตลอดปี เพราะสีเขียวเป็นสีที่ทำให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย และยังเป็นสีที่บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติได้เป็นอย่างดี แล้วแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ อย่างป่า น้ำตก ภูเขา ที่สวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ที่ว่า...จะมีที่ไหนน่าสนใจกันบ้าง ตามชม 9 สถานที่ท่องเที่ยว Pantone สีเขียว กันเลย!

#9สถานที่ท่องเที่ยวPantoneสีเขียว #ไทยเที่ยวไทย #ThailandToday #ไทยเที่ยวไทยคือไทยเท่ #WeFightCovid19

Cr. Thapanee Jiatphaibool