ADS


Breaking News

สาธิตกรุงเทพธนบุรี เตรียมแถลงข่าว ผลิต หน้ากากผ้าเย็บมือ และ เจลแอกอฮอลล์ล้างมือ เพื่อแจกจ่ายประชาชน

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลิต หน้ากากผ้าเย็บมือ และ เจลแอกอฮอลล์ล้างมือ
เพื่อแจกจ่ายประชาชนทั่วไป

     เพราะการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 อย่างหนักไปทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลก (ดับบลิวเอชโอ) ประกาศให้เป็น "การระบาดใหญ่" หรือ pandemic จนทำให้อุปกรณ์เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนเกิดการขาดแคลน สร้างความเดือดร้อนในการดูแลและป้องกันตัวของประชาชนทั่วไป

     เอิร์น-จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร หรือ จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง อดีตนักร้องคนดัง ในฐานะผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงร่วมมือกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน ในการนำแรงงานจำนวน 20 คน มาทำการเย็บหน้ากากผ้าด้วยมือ จำนวน 3,000 ชิ้น 
     รวมทั้งยังนำ คณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาทำการผลิตเจลแอกอฮอลล์ล้างมือ จำนวน 1,500 ขวด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 5-6 เมษายน 2563 ต่อไป
     กิจกรรมนี้ จะจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 นณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี รศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานของงาน พร้อมด้วย เอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
     (หมายเหตุ : ก่อนการจัดงาน ทางมหาวิทยาลัยฯ จะทำการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณการจัดงานทั้งหมด รวมทั้งในวันงาน ก็ยังมีการตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จากพยาบาล และมีเจลแอกอฮอลล์ล้างมือ ไว้บริการภายหน้างาน พร้อมกับการจัดที่นั่งห่างกันระยะ 1 เมตร เพื่อสุขลักษณะที่ดีอีกด้วย)