ADS


Breaking News

ปตท.สผ. มอบแอลกอฮอล์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตเจลล้างมือแจกจ่ายประชาชน

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา) มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับนำไปผลิตเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต   เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร A กรุงเทพฯ