ADS


Breaking News

สจล. จับมือ AWS เตรียมความพร้อมนักศึกษาและชุมชนรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

     ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ซ้าย) อธิการบดี (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ นายวินเซนต์ คัวฮ์ (ขวา) หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย ธุรกิจสาธารณะสุข องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ประจำ AWS ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น ในงานแถลงข่าวประกาศความร่วมมือในการร่วมกันสร้างทักษะคลาวด์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และคนวัยทำงานเพื่อสนับสนุนและรองรับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยในการก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายในงาน ยังมีการโชว์เคส “AWS DeepRacer” รถแข่งแบบไร้คนขับขนาดย่อส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนนักพัฒนาสามารถเรียนรู้ทั้งการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีน เลิร์นนิ่ง ในการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตอีกด้วย