ADS


Breaking News

สตม. แจ้ง เปิดจุดบริการชั่วคราว ณ บช.ก.สร้างใหม่ เมืองทองธานี ลดความแออัด

     "ข่าวด่วนที่สุด....  โปรดฟังทางนี้........สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.และ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ตระหนักในสถานการณ์โควิท 19 ที่ชาวต่างชาติมาติดต่อเอกสารขออยู่ต่อที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ หนาแน่นมาก ตัดสินใจ เปิดจุดบริการชั่วคราวที่อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สร้างใหม่ ของเมืองทองธานี โดยย้ายไปเปิดบริการบางงานที่มีชาวต่างชาติมาติดต่อมากคือ
     1.งานรับแจ้งรายงานตัวครบ 90 วันของชาวต่างชาติ
     2.งานเเจ้งที่พักอาศัยของชาวต่างชาติภายใน 24 ชั่วโมง ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
     3. งานขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (เคาน์เตอร์ k เดิม) เช่น วีซ่า on arrival  วีซ่าท่องเที่ยวต่างๆ ของชาวต่างประเทศต่างๆ ที่กำลังจะครบวันที่จะอยู่ในราชอาณาจักรไทย และไม่สามารถกลับประเทศตนเองเนื่องจากเหตุการณ์ covid 19 ได้ โดยขอหนังสือรับรองจากสถานฑูตตนเองในประเทศไทยเพื่อขออยู่ต่อในประเทศไทยครั้งละไม่เกิน 30 วัน และอื่นๆ ฯลฯ
     เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ พฤหัสบดีที่ 26 มี.ค.63 เป็นต้นไป
     โปรดช่วยเเจ้งข่าวและเผยแพร่ตามสื่อแขนงต่างๆและช่องทางต่างๆ ช่วยกันบอกว่าปากต่อปากกับชาวต่างชาติที่ท่านรู้จัก โดยด่วนด้วยครับ เพื่อไม่ให้มีการรวมตัวของชาวต่างชาติเป็นกลุ่มใหญ่ และก่อเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของวายร้ายไวรัส COVID-19
     กราบขอบคุณครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก
     1.พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สตม./โฆษก สตม.
     2.พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/รอง โฆษก.สตม. และโฆษก.บก.ตม.1
     3. พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2/ โฆษก บก.ตม.2
     4.พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ  รอง ผบก.อก.สตม./รอง โฆษก สตม.
     5.พ.ต.อ.หญิง ทิพวัน โยมา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม./เลขานุการกองงานโฆษก สตม.
     6.พ.ต.ต.หญิง พัชรี ศรีเผือก สว.กก.2 บก.ตม.1/ผู้ช่วยเลขานุการกองงานโฆษก สตม.