ADS


Breaking News

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า รับมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานจากจีอีดี

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ รับมอบหน้ากากอนามัย N95 ยาบรรเทาอาการภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ น้ำดื่ม น้ำเกลือล้างจมูก ข้าวสาร และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ จากบริษัท เกร๊ต อีสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด หรือ จีอีดี โดยมีนายเจริญ วงศ์อริยะกวี  ผู้อำนวยการฝ่ายขายร้านยา เป็นตัวแทนมอบ โดยสิ่งของดังกล่าวจะส่งต่อไปยังสถานีควบคุมไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
ในภาพจากซ้ายไปขวา
  1. นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  2. นางสาวปิยกันย์ ดีปรีชา ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท เกร๊ต อีสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด
  3. ภญ. กังสดาล ไทยน้อย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บริษัท เกร๊ต อีสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด
  4. ภก. เจริญ วงศ์อริยะกวี ผู้อำนวยการฝ่ายขายร้านยา บริษัท เกร๊ต อีสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด
  5. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  6. นายสมชาย โกมลคงอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ การป้องกัน ปราบปราม และจัดการไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  7. นายอนุรุท สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช