ADS


Breaking News

บริษัทอีเว้นท์ยื่นมือช่วย Covid-19 ไม่ให้เช่าแต่...ให้ใช้ฟรี

     ล่าสุด บริษัท หัวหินอีเว้นซัพพลาย จำกัด ผู้ให้บริการเช่าของจัดอีเว้นท์รายใหญ่ เปิดให้โรงพยาบาล หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการ “พาทิชั่น / บูธ” เพื่อใช้เป็นห้องแยกโรค  หรือสำหรับกักกันโรค สามารถติดต่อเพื่อจัดส่งให้ได้ใช้ฟรี!! จนกว่าของจะหมด หน่วยงานที่สนใจ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ คุณสุพจน์ แท่นประเสริฐกุล เบอร์โทร 081-434-7628