ADS


Breaking News

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือสูงสุดประจำปี 2563 (2020 Thailand’s Most Admired Brand) ติดต่อกันเป็นปีที่ 20

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เป็นตัวแทนรับรางวัลเกียรติยศ “2020 Thailand’s Most Admired Brand” ติดต่อกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 โดยในปีนี้ได้รับรางวัลพิเศษ Market Leader Brand Award ในกลุ่มประกันชีวิต และยังได้รับอีกรางวัลในหมวด “บริการทางการเงิน” กลุ่มประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นปีแรก จากผลิตภัณฑ์เอไอเอ อิสระ พลัส (AIA Issara Plus) โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่แบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด  จากผลการสำรวจของนิตยสาร BrandAge ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ทำการสำรวจวิจัยกับกลุ่มผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อค้นหา
แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด ทั้งนี้ รางวัล 2020 Thailand’s Most Admired Brand นับเป็นความภาคภูมิใจของ เอไอเอ ประเทศไทย ที่ได้ตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี และบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า สอดคล้องกับคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” อนึ่ง พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อไม่นานมานี้