ADS


Breaking News

เอไอเอ แคมเปญพิเศษประกันภัยโรคร้ายแรง และยูนิต ลิงค์

เอไอเอ ประเทศไทย ปล่อยแคมเปญพิเศษประกันภัยโรคร้ายแรง และยูนิต ลิงค์
มุ่งกระตุ้นให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

เอไอเอ ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดประกันชีวิตและสุขภาพ เปิดตัวแคมเปญประกันภัยโรคร้ายแรงและยูนิต ลิงค์ มุ่งกระตุ้นให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง พร้อมมอบสิทธิพิเศษเพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่ต้นปี สอดคล้องกับคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กล่าวว่า “ในสถานการณ์ปัจจุบันที่คนไทยต้องเผชิญทั้งโรคโควิด-19 และฝุ่น PM 2.5 ทำให้เอไอเอพยายามผลักดันให้คนไทยทุกคนมีความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรงที่เพียงพอ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เราได้ส่งภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย’ ตัวใหม่ ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากเรื่องจริงของ คุณเต้ย จรินทร์พร ‘AIA CI Ambassador’ ออกมา เพื่อผลักดันให้คนไทยตระหนักว่าโรคร้ายแรงนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว อาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคร้ายแรงจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เราจึงได้ออกแคมเปญพิเศษประกันภัยโรคร้ายแรง เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เลือกซื้อประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมครบทุกระยะ ซึ่งจะช่วยให้หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ หากต้องพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน”
“นอกจากนี้ เรายังนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า ด้วยแคมเปญพิเศษประกันยูนิต ลิงค์ ซึ่งตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักอิสระและต้องการความยืดหยุ่นในการปรับเพิ่มลดความคุ้มครองให้เหมาะสมกับช่วงวัย โดยสำหรับแคมเปญพิเศษที่เอไอเอ ออกมานำเสนอลูกค้าในช่วงไตรมาสแรกนั้น เรามีให้เลือกถึง 3 แคมเปญ ได้แก่
  • เมื่อลูกค้าซื้อประกันโรคร้ายแรง AIA CI SuperCare หรือ AIA CI SuperCare Prestige แบบชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี และทำตามเงื่อนไข ลูกค้าจะได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าเบี้ยประกันปีสุดท้าย หรือ
  • ลูกค้าจะยังได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงเพิ่มสูงสุด 600,000 บาทฟรี* เป็นเวลา 1 ปี เมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลัง AIA Health Cancer, AIA CI Plus, AIA CI Top Up**  พร้อมรับสิทธิ์สมาชิก AIA Vitality เพิ่มเติม หรือ
  • เมื่อซื้อแบบประกัน AIA Issara Plus (ยูนิต ลิงค์) หรือ AIA Issara Prestige Plus (ยูนิต ลิงค์) ลูกค้าจะได้รับการยกเว้นค่าการประกันภัยปีแรก สำหรับความคุ้มครองชีวิต และ/หรือ ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus UDR และ/หรือ AIA CI Care UDR 

ทั้งนี้แคมเปญพิเศษของเอไอเอ ทั้ง 3 แคมเปญ คลอบคลุมการซื้อแบบประกันตามที่ระบุข้างต้น และซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563”
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ AIA Call Center โทร 1581

หมายเหตุ:
*รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงเพิ่มสูงสุด 600,000 บาท สำหรับทุนประกัน 3,000,000 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองของกรมธรรม์

**บันทึกสลักหลัง AIA CI Top Up เพื่อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus ด้วยจำนวนเงินเอาประกัน 40% ของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus

คำเตือน: ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์