ADS


Breaking News

การบินไทยรับมอบเจลล้างมือจากกรมสรรพสามิตเพื่อให้บริการผู้โดยสาร

     นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือขนาด 400 มิลลิลิตร จำนวน 500 ขวด จากนายสมควร จารุสมบัติ (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต รักษาการผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่ให้บริการผู้โดยสารภาคพื้น และให้บริการบนเครื่องบิน ซึ่งการบินไทยมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย