ADS


Breaking News

‘สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ เสริมประสบการณ์ชีวิต พาทัศนศึกษา ‘เมืองไม้แฟนตาซี-ดูบัว คาเฟ่’

น้องๆ ‘สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ เปิดโลกการเรียนรู้
ร่วมทัศนศึกษา ‘เมืองไม้แฟนตาซี-ดูบัว คาเฟ่’
     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ Woodland เมืองไม้แฟนตาซี Dubua Café และตลาดน้ำดอนหวาย จ.นครปฐม
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า โครงการการศึกษานอกสถานที่ นับว่ามีส่วนสำคัญในการจัด การเรียน-การสอน ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมหลักสูตรและเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ผ่อนคลายจากการเรียน เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนพึ่งพาตนเองในฐานะผู้เรียน เพื่อให้สามารถเติบโตและพัฒนาผ่านสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่
     การจัดการศึกษานอกสถานที่ จะเชื่อมโยงกับหัวข้อที่นักเรียนกำลังศึกษา เพื่อให้ได้พัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดการศึกษานอกสถานที่ ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ ครูชาวไทยและชาวต่างชาติ จะวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนครอบคลุมวัตถุประสงค์ จากทั้งหลักสูตรไทย, อังกฤษ และ จีน นอกจากนี้ ครูผู้จัดโครงการฯ ยังได้พยายามบูรณาการโอกาสในการเรียนรู้แบบสหวิชาอยู่อย่างสม่ำเสมอ
     วู้ดแลนด์ (Woodland) เมืองไม้แฟนตาซี นับเป็นสถานที่รวบรวมการเล่านิทาน ที่เล่าผ่านงานไม้แกะสลักที่วิจิตรพิศดาร นับพันชิ้น บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ รวมไว้ในอาคารไม้เก่าแก่หลายอาคารบนพื้นดินริมสายน้ำนครชัยศรี ประกอบด้วย นิทานเมืองไม้ หมู่บ้านเมืองไม้ รวมถึงมหาวิหารที่เป็นหนึ่งในโบสถ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สวนหินดึกดำบรรพ์ ฯลฯ พร้อมร่วมกิจกรรม Paint ถุงผ้าเมืองไม้แฟนตาซี
     ขณะที่ ดูบัว คาเฟ่ (Dubua Café) ก็นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล้อมรอบด้วยบึงบัวขนาดใหญ่ มีบัวหลายสี หลายชนิด ทั้งบัวกระดง (บัววิกตอเรีย) บัวหลวง บัวสาย ฯลฯ ฟาร์มสัตว์ พร้อมบริการจักรยานและเรือถีบ ก่อนเดินทางไปวัดดอนหวาย เพื่อไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่ธรรมศาลา ปิดท้ายด้วยการแว่ะซื้อของฝาก ของที่ระลึก ที่ตลาดน้ำดอนหวาย
     การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีแบบโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนระบบสาธิตมาตรฐานอินเตอร์แต่มีความเป็นไทย มีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา ทั้งไทย อังกฤษ และจีน ได้อย่างมืออาชีพ ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th