ADS


Breaking News

‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ ห่วงใยสุขภาพของ นร. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภายใน รร. แทน

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ ยังน่าเป็นห่วง ประกอบกับช่วงนี้ มีการแพร่ระบาดของไวรัส RSV และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภายในโรงเรียนแทน การไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน ให้กับนักเรียนระดับอนุบาลและระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า จากหนังสือ สกธ. ๓๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องขอเลื่อนการนำนักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ จากผลสำรวจและการแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีมติสมควรให้งดและเลื่อนการทัศนศึกษาออกไปก่อนนั้น ทางฝ่ายบริหารได้ปรึกษาหารือกัน และมีความเห็นว่า สถานการณ์ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วง จึงได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี แทน 

     โดยจุดประสงค์ในการเรียนรู้คือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมวิถีไทยนอกห้องเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นการส่งเสริมให้เด็กสนใจใฝ่เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้ต้นไม้และพืชผักสวนครัว 2. ฐานเลี้ยงนกกระทา 3. ฐานเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่าน 4. ฐานกิจกรรมเลี้ยงแกะ 5. ฐานเลี้ยงไก่งวง+ม้า 6. ฐานกิจกรรมปักดำนา 7. ฐานกิจกรรมให้อาหารปลา 8. ฐานฟาร์มเห็ด 9. ฐานสวนบัวหลวง 10. ฐานสวนกล้วย+สวนองุ่น เป็นต้น
     โดยทางโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้จัดเตรียมชุดม่อฮ่อมพร้อมผ้าขาวม้า แจกให้นักเรียนทุกคน สำหรับใส่ทำกิจกรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกๆ ได้ตามสะดวกอีกด้วย
     การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th