ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง สังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ ช่วยภัยแล้ง มอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพ จ.นครพนม

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใยผู้ประสบภัยแล้ง
จัดทีมสังคมเคราะห์ลงพื้นที่ มอบน้ำดื่ม พร้อมถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งชาวนครพนม
     วันนี้ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งชาวนครพนม มอบน้ำดื่ม พร้อมถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา และน้ำมันพืช รวม 1,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม เป็นผู้ประสานงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการร่วมในพิธี ณ บริเวณวัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
     และในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะลงพื้นที่มอบน้ำดื่มพร้อมถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยแล้งชาวกาฬสินธุ์ และชาวมหาสารคาม รวมถึงชาวเพชรบูรณ์ เป็นลำดับต่อไป
     โดยในปี 2563 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กำหนดลงพื้นที่มอบน้ำดื่มและถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน รวม 13 จังหวัด ได้แก่ จ.นครสวรรค์ พิจิตร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม และเพชรบูรณ์ รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)
     ติดต่อสอบถาม และติดตามข่าวสารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ที่เว็บไซต์ www.pohtecktung.org และ facebook fanpage: facebook.com/atpohtecktung
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน