ADS


Breaking News

คาสิโอ ร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ ครั้งที่ 2

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ ครั้งที่ 2 ในระดับมัธยมศึกษา (CASIO Math Competition 2019) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คุณครูและนักเรียนได้ทราบถึงประโยชน์และใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
ในภาพ –ดร. ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ที่ 7 จากซ้าย) และประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน  และนาย โคจิ ชินโจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 8 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล