ADS


Breaking News

#เต็ม100เพื่อ100ปี ส.บรรเทาทุกข์ฯ กาชาดไทย ผนึก MDRT ชวน “วิ่งพ้นภัย” มหากุศล

#เต็ม100เพื่อ100ปี
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ MDRT   จัดกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
     MDRT (Million Dollar Round Table) หรือสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม สมาคมที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติในเรื่องการประกันชีวิตและธุรกิจบริการทางการเงิน ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งพ้นภัย” เพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
     นายนิธิโรจน์  ธนโอฬารสิน MDRT Thailand Country Chair 2019-2020 กล่าวว่า MDRT หรือ สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม คือสมาคมของสุดยอดฝีมือทางด้านการเงินนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2470 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิกรวมกันทั่วโลกประมาณ 31,500 คน เพื่อให้บริการทางการเงินทั่วโลก กลุ่มบุคคลที่จะเป็นสมาชิกได้จะต้องสามารถสร้างมูลค่าหรือยอดขายได้สูงสุดต่อปีมากกว่า 1,000,000 เหรียญสหรัฐ ตามมาตรฐานของ MDRT ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวที่ใช้กันทั่วโลก โดยจะได้รับการยืนยันและรับรองจาก MDRT ด้วยประกาศนียบัตร และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนได้อีกทาง และที่สำคัญสมาคมยังได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติในเรื่องการประกันชีวิตและธุรกิจบริการทางการเงิน โดยสมาชิกต้องมีเบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์ตัวแทน และรายได้ ตลอดจนถึงองค์ความรู้แบบมืออาชีพ ความมีจรรยาบรรณ และการให้บริการแก่ลูกค้าในระดับเยี่ยมยอด 

     นายนิธิโรจน์ ระบุว่า เนื่องในโอกาสที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย จะมีวาระโอกาสครบ 100 ปี ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งมีภารกิจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยมายาวนาน และ MDRT เองก็เป็นองค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองคุ้มภัยของประชาชน จึงได้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งพ้นภัย” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติมากมายทั่วประเทศ ทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายจำนวนมาก หากเราสามารถหาทุนได้จำนวนหนึ่งนำไปสมทบให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย ก็จะช่วยทำให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือที่ดีขึ้นและเยียวยาฟื้นฟูใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
     ด้านพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “สภากาชาดไทย นั้นเป็นองค์การการกุศลที่มีบทบาทสำคัญในด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่เพื่อนมนุษย์ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือลัทธิทางการเมือง โดยมีสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  อย่างครบวงจร ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การจัดการขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ การบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการประชานามัยพิทักษ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคง ทัดเทียม และยั่งยืน การจัดกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” ในครั้งนี้ จัดขึ้นจากความร่วมมือของ MDRT Thailand เพื่อประชาสัมพันธ์ในวาระโอกาสครบ 100 ปี ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  รวมทั้งประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 ซึ่งระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” นี้เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องความสับสนของข้อมูล ความไม่ทั่วถึง และความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้  และนอกจากนี้เพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่าง ๆ
     สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งพ้นภัย” ทางด้านนายนิธิโรจน์ อธิบายว่า การวิ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การวิ่งเสมือนจริง (Virtual Run) 1 เบอร์วิ่ง ราคา 500 บาท  และการวิ่งวันแข่งขัน (Actual Run) จัดวิ่ง 2 ระยะ คือมินิมาราธอน (13.4 กม.) และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (5.6 กม.) ทุกระยะทาง 1 เบอร์วิ่ง ราคา 500 บาท โดยทุกระยะไม่มีการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น และนอกเหนือจากนี้ยังเปิดรับการบริจาคแบบพิเศษ คือการวิ่งแบบ VIP ทุกระยะทาง 1 เบอร์วิ่ง ราคา 2,000 บาท ส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนักวิ่งที่สมัครแบบ VIP และนักวิ่งทั่วไปจะได้รับของระลึก คือ เสื้อและเหรียญที่ระลึกหลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัย โดยสถานที่จัดกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ  เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 03.00-08.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครวิ่งและเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่   www.amazingfield.net 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/wingponpai

เส้นทางการวิ่ง

     สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างครบวงจร ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การจัดการขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ การบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการประชานามัยพิทักษ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคง ทัดเทียม และยั่งยืน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของสภากาชาดไทย คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

     นอกจากนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย ยังได้ปฏิบัติภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของสภากาชาดไทยในด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยให้บริการทางการแพทย์ผ่านทางสถานีกาชาด 13 แห่ง ให้บริการด้านรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแก่ประชาชน อีกทั้งการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้านจักษุศัลยกรรมฯ ด้านศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต รวมทั้งหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย การจัดอบรมปฐมพยาบาล การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เป็นต้น

     MDRT (Million Dollar Round Table) สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม คือสมาคมของสุดยอดฝีมือทางด้านการเงินนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิกรวมกันทั่วโลกประมาณ 31,500 คน จากกว่า 500 บริษัท ใน 70 ประเทศ  เพื่อให้บริการทางการเงินทั่วโลก 
ซึ่งสมาชิกระดับบริหารของ MDRT จะจํากัดไว้เพียงผู้ประกอบอาชีพด้านการเงินและประกันชีวิตระดับบริหารที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นองค์กรของผู้ให้บริการทางการเงินมืออาชีพที่พร้อมจะแบ่งปันความคิดที่ดีที่สุดแก่กัน เพื่อช่วยให้สมาชิกประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการดูแลและบริการลูกค้าและครอบครัวของเขาให้ดีขึ้นอีกด้วย

     “จงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความหมายต่อคนที่เราอยู่ด้วย ต่อชุมชนของเรา ต่อองค์กรของเรา ต่ออุตสาหกรรมของเรา ต่อประเทศชาติของเรา และต่อมวลมนุษยชาติในโลกนี้ จงเดินหน้าสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

     MDRT จึงเป็นสมาคมที่เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติในเรื่องการประกันชีวิตและธุรกิจบริการทางการเงิน โดยสมาชิกต้องมีเบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์ตัวแทน และรายได้ ตลอดจนถึงองค์ความรู้แบบมืออาชีพ ความมีจรรยาบรรณ และการให้บริการแก่ลูกค้าในระดับเยี่ย

#เต็ม100เพื่อ100ปี