ADS


Breaking News

หอการค้าไทย ผนึก แรงงาน จัดตลาดงานผู้สูงอายุ 60+ Job Fair กว่า 600 อัตรา

หอการค้าไทย จับมือกระทรวงแรงงาน จัดตลาดงานผู้สูงอายุ 60+ Job Fair เปิดรับสมัครงานกว่า 600 อัตรา โดยบริษัทชั้นนำ 15 แห่ง
     22 มกราคม 2563 – คณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดตลาดงานผู้สูงอายุ 60+ Job Fairเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสมัครงานกับบริษัทชั้นนำ 15 แห่งโดยตรงกว่า 600 อัตรา ส่งเสริมการสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงวัย รองรับแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 
     หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะภาคเอกชนตระหนักในความสำคัญของการรับผิดชอบที่มีต่อสังคม จึงกำหนดให้การพัฒนาสังคม เป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งขององค์กร ที่ดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทั้งกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้เกิดความเสมอภาคทางด้านโอกาส และเกิดความเท่าเทียมกันในสังคม
     จากแนวโน้มที่ประเทศไทย เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้วทางหอการค้าไทย จึงเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน ในการส่งเสริมและขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ เป็นการขยายหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้ สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ 
     นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “ในฐานะที่เทสโก้ โลตัส เป็นสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย และเป็นภาคีที่ช่วยขับเคลื่อนการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย เรายินดีที่ได้สนับสนุนงบประมาณและสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับบริษัทชั้นนำทั้ง 15 บริษัท เพื่อสมัครงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดย เทสโก้ โลตัส เป็นหนึ่งในบริษัทที่ร่วมออกบูธรับสมัครงานในโครงการ “60 ยังแจ๋ว” โดยปัจจุบันมีผู้สูงอายุเกือบ 800 คนทำงานในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ และเทสโก้ โลตัส มีความพร้อมที่จะรองรับผู้สูงอายุเพิ่มอีก ตามนโยบายสร้างบุคลากรที่มีความยืดหยุ่น พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต” 
     กิจกรรมภายในตลาดงานผู้สูงอายุ 60+Job Fair ประกอบไปด้วย โซนรับสมัครงาน จากบริษัทชั้นนำ 15 ราย อาทิ เทสโก้ โลตัส, เอส แอนด์ พี, เคเอฟซี, อินเด็กซ์ เป็นต้น โดยมีตำแหน่งงานรวมกันกว่า 600 อัตรา โซนอาชีพอิสระ สอนทักษะในการประกอบอาชีพ เช่น โมบายใบไม้จากผักตบชวา, สร้อยคอจากคริสตัล, กระเป๋าพวงกุญแจจากผ้า, กล่องทิชชูจากผ้าไทย และศิลปะการปักริบบิ้นกระเป๋ากระจูด และโซนบริการจากกระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กรมการจัดหางาน, ประกันสังคม มาตรา 40 และบริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุฟรี