ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งความสุข  เสริมสร้างกำลังใจแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ ด้วยการมอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563
     วันอังคารที่ 7 มกราคม 63 เวลา 09:30 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้บริหารมูลนิธฯ  มอบชุดของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 294 โรงเรียน ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง พลับพลาไชย รวมทั้งจัดให้มีการส่งชุดของขวัญ วันเด็กของมูลนิธิฯ เพื่อมอบให้กับเยาวชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยทางสมาคม และมูลนิธิประจำท้องถิ่น และมอบให้กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆที่ขอสนับสนุน เป็นลำดับต่อไป


พิธีมอบ ของขวัญวันเด็ก

     เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 63 ที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบชุดของขวัญวันเด็ก ประกอบด้วยสมุด ดินสอไม้บรรทัดจำนวน 180,000 ชิ้น แด่พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา ท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 


คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ กล่าว


     โดยวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 นี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดเตรียมสมุด ดินสอ ไม้บรรทัด เป็นของขวัญวันเด็กมอบให้เด็กนักเรียน เยาวชนในโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมเป็นจำนวน 5,100,000 ชิ้น คิดมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 30,600,000 บาท
     การจัดเตรียมชุดเครื่องเขียน เพื่อเป็นของขวัญให้กับเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นหนึ่งในโครงการของงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำ กว่า 60 ปี นับตั้งแต่ที่ทางราชการกำหนดให้มีวันเด็กแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ. 2502 เป็นต้นมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชน เติบโตเป็น “ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ” และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป
##ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน