ADS


Breaking News

18 – 19 ม.ค. นี้ เชฟรอน จัดใหญ่ งาน “Maker Faire Bangkok 2020: The Future We Make”

เชฟรอนฉลองครบรอบ
5 ปีงานเมกเกอร์แฟร์
เตรียมจัดงาน
“Maker Faire Bangkok 2020: The Future We Make” สุดยิ่งใหญ่
วันที่ 18 – 19 มกราคม 2563
กรุงเทพฯ – 13 ธันวาคม 2562  – นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (กลาง) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางกรรณิการ์ เฉิน (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ นายชัยมงคล เสนาสุ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมสานต่อความสำเร็จของงานเมกเกอร์แฟร์เป็นปีที่ 5 จัดงานแถลงข่าว Maker Faire Bangkok 2020: The Future We Make” มหกรรมแสดงผลงานของสุดยอดเมกเกอร์ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1819 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมผลงานสุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากไอเดียความคิดของเหล่าเมกเกอร์ทั้งไทยและต่างประเทศที่เตรียมยกขบวนมาจัดแสดง ตลอดจนกิจกรรมเวิร์คช็อปสุดสร้างสรรค์ให้ร่วมสนุกอีกมากมาย โดยในงานแถลงข่าวมีเมกเกอร์มือโปร ดร.ชานนท์ ตุลาบดี (ซ้ายสุด) นายชวัลวิทย์ พูลศรี (ขวาสุด) และ ด.ช.ภูมิ ตันศิริมาศ (ที่ 2 จากขวา) เมกเกอร์เยาวชนรุ่นใหม่ มาร่วมงานด้วย  ณ อาคารเคเอกซ์
###
เกี่ยวกับโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”


โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ