ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง "จัดให้" มอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อใช้หลบแดดหลบฝนแก่ประชาชนของจังหวัดอุบลราชธานี

     วันนี้ (21 ธ.ค.62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์
นำโดยนาย พินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) จ.อุบลราชธานี ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อเป็นสารธารณประโยชน์ แก่ประชาชน จำนวน 4 หลัง

หลังที่ 1.บริเวณหน้าโรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.เมือง
หลังที่ 2.บริเวณหน้าโรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมือง
หลังที่ 3.บริเวณหน้าตลาดเทศบาลบุณฑริก อ.บุณฑริก
หลังที่ 4. บริเวณหน้าโรงพยาบาลน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

     คิดเป็นมูลค่า 400,000 บาท(สี่แสนบาทถ้วน) โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธีในครั้งนี้.
#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต🚑 รักษาชีวิต🏥💉 สร้างชีวิต👪 🎓#
#แอปพลิเคชันและสายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418☎
ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน🚑🏥